Klara Björk

Klara Björk

Klara Björk är lärare och enhetschef för Film vid Akademin Valand, Göteborgs Universitet. Hennes intresse ligger i bildningsfrågor, främst hur kameran kan vara ett verktyg för demokrati och samhällsutveckling. Hon är tillsammans med flera medarbetare aktiv i den ideella föreningen Forum för Visuell Praktik och det bildningsarbete som sedan flera år pågår under namnet Barnfilmskolan, som på Guldbaggegalan (2016) hedrades med Gullspiran för enastående insatser för svensk barnfilm. Den egna praktiken har Klara Björk sedan tjugo år främst som producent i det egna produktionsbolaget Filmkreatörerna.

Deltagande

Dag 2 Torsdag 12 Oktober 16.45 - 17:45 
Kameran som ett verktyg för samhällsutveckling

Klara Björk och Linda Sternö från Akademin Valand och Forum för Visuell Praktik i samtal om alternativa filmpraktiker och pedagogiska förhållningssätt som kan utmana uppfattningen om film som enbart en produkt och ett underhållningsmedium. Kameran har en potential som ett verktyg för att underlätta dialog i samhället och mellan individer. Via ett pågående projekt ”VP-modellen” undersöks representation i film genom praktiskt arbete som utmanar de stereotypa och repetitiva bilder som genereras i massmedia. Kameran blir ett verktyg för att möjliggöra social förändring med syftet att främja demokratiska rättigheter.