Linda Sternö

Linda Sternö

Linda Sternö har en bakgrund som filmare och producent och är sedan 2008 lärare i film på Akademin Valand, Göteborgs Universitet. Tillsammans med flera medarbetare är Linda engagerad i Barnfilmskolans verksamhet. Linda är också aktiv inom den ideella föreningen Forum för visuell praktik och det bildningsarbete som sedan flera år pågår under namnet Barnfilmskolan, som på Guldbaggegalan (2016) hedrades medGullspiran för enastående insatser för svensk barnfilm.

Deltagande

Dag 2 Torsdag 12 Oktober 16.45 - 17:45 
Kameran som ett verktyg för samhällsutveckling

Klara Björk och Linda Sternö från Akademin Valand och Forum för Visuell Praktik i samtal om alternativa filmpraktiker och pedagogiska förhållningssätt som kan utmana uppfattningen om film som enbart en produkt och ett underhållningsmedium. Kameran har en potential som ett verktyg för att underlätta dialog i samhället och mellan individer. Via ett pågående projekt ”VP-modellen” undersöks representation i film genom praktiskt arbete som utmanar de stereotypa och repetitiva bilder som genereras i massmedia. Kameran blir ett verktyg för att möjliggöra social förändring med syftet att främja demokratiska rättigheter.