Tidigare filmdagar

Det bästa av västsvenska filmdagarna

Under åren har vi berört teman som "Tid", "Samarbete", "Konflikt" och varvat etablerade filmskapare med mindre etablerade. Vi belyser också samtiden genom att ta in föredragshållare verksamma utanför filmens värld.

Bland tidigare års gästerna finns:

Linda Aronson,Ulf Kvensler, Yannick Tregaro, Cilla Jackert, Bodil Jönsson, Rainer Hartleb, 

Linda Västrik, Gabriela Pichler, Nahid Persson Nathan Larson, Jens Assur, Agnes Lo Åkerlind, 

Tova Magnusson, Åsa Blanck, Vinca Widermann.